Lietošanas noteikumi

 SIA  “PharmPRO”, reģistrācijas Nr. 50203187711, adrese: Mežmalas iela 7, Vālodzes, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130, turpmāk – Pārdevējs, nodrošina mājas lapā www.sveika.lv jeb Internetveikalā ​ pieejamo saturu un​ sniedz preces saskaņā ar zemāk izklāstītajiem Lietošanas noteikumiem.

Vispārīgie noteikumi 

Ja patērētājs, izmantojot mājas lapas starpniecību iegādājas preces, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu” u.c.

Pirkumu veikšana

Interneta veikalā pārdoto produktu cenas un specifikācija ir norādītas preču aprakstā.  Lai veiktu pasūtījumu, jāpievieno vēlamie produkti iepirkumu grozam. Jāaizpilda visus nepieciešamos laukus un jāizvēlas piemērotāko piegādes veidu. Pēc tam pasūtījuma kopējās izmaksas ar piegādi tiek parādītas uz ekrāna. Lai pabeigtu pasūtījumu, jāveic pirkuma apmaksu.

Apmaksas noteikumi

Norēķinu valūta vietnē ir eiro. Pirkumu iespējams apmaksāt izvēloties sekojošas maksājumu metodes, ko nodrošina maksājumu platforma makecommerce.l​v,​ Maksekeskus AS: Latvijas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB, Citadele un Luminor Lietuvas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB un Luminor Visa/Mastercard karšu maksājumi NB! Izmantojot internetbanku apmaksas metodi, apstipriniet pasūtījumu un noklikšķiniet uz pogas “Atgriezties pie tirgotāja”. Personas dati, kas nepieciešami maksājumu veikšanai, tiek nodoti licencētai maksājumu iestādei Maksekeskus AS. Līgums stājas spēkā līdz ar veiksmīgu maksājumu uz internetveikala bankas kontu. Ja kādu iemeslu dēļ pasūtījumu izpildīt nebūs iespējams, Pircējs par to tiks informēts un samaksātā summa tiks atmaksāta pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

Piegādes noteikumi

Preces tiek piegādātas Latvijā un Lietuvā. Iegādātās preces tiek piegādātas izmantojot: kurjerpastu, kurjeru, pakomātu servisu.  Visas nodevas un nodokļus, kas jāsamaksā, lai saņemtu sūtījumu piegādes galamērķī, ir jāsedz Pircējam. Piegādes izmaksas tiek parādītas, pirms pasūtījuma apstiprināšanas. Iegādātās preces tiek nogādātas Pircēja norādītajā adresē 1-7 darba dienu laikā. Izņēmuma gadījumos Pārdevējam ir tiesības nosūtīt preces līdz 30 kalendārajām dienām, par to informējot klientu.

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža. Atteikuma tiesības nav piemērojamas, ja Pircējs ir juridiska persona. Lai izmantotu 14 dienu atteikuma tiesības, preces drīkst izmantot tikai tām paredzētajiem mērķiem, Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma​ saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Ja preces tiek nepiemēroti izmantotas vai bojātas, lietošanas laikā nevērīgi izturoties​ pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums, vai, ja tās iepakojums ir būtiski bojāts, Pārdevējam ir tiesības​ samazināt atmaksājamo summu atbilstoši preces vērtības samazinājumam. Iesniegt sūdzības var zvanot uz tālruņa numuriem +371 29276393, +371 29240174 vai rakstot uz e-pastu info(et)pharmpro.lv. Pircēja pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma veidlapas nosūtīšanas Pārdevējam, atdot Preces Pārdevējam. Pēc atpakaļ nosūtīto preču saņemšanas Pārdevējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā, atmaksā visus no Pircēja saņemtos maksājumus pamatojoties uz Distances līgumu. Pārdevējam ir tiesības aizturēt maksājumu līdz brīdim, kamēr tas no Pircēja nav saņēmis Preces vai preču atgriešanas apliecinājumu. Ja Pircējs ir izvēlējies citu sūtīšanas veidu, nekā lētāko internetveikalā piedāvāto sūtījumu veidu, Pārdevējam nav pienākums kompensēt pārsniegtās sūtījuma izmaksas. Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles. Pārdevējs patur tiesības atteikties pārdot preces un pieprasīt preču atgriešanu no Pircēja, ja Internetveikalā norādītā cena ir ievērojami mazāka par tās tirgus cenu kļūdas dēļ.

Patērētāja tiesības par līgumam neatbilstošu preci

Pārdevējs nav atbildīgs par defektiem, kas radušies pēc preču piegādes Pircējam. Ja iegādātajām precēm ir trūkumi, par kuriem ir atbildīgs Pārdevējs, Pircējam ir tiesības pieprasīt preču trūkumu novēršanu vai apmaiņu pret jaunām​ precēm bez maksas.​ Ja preces nav iespējams labot vai nomainīt, Pārdevējs atdod Pircējam visus Distances līgumā paredzētos maksājumus. Pārdevējs uz patērētāja sūdzību sniedz rakstisku atbildi 15 darba dienu laikā.

Pircēja personas datu apstrāde

Pārdevējs apstrādā tikai tos personas datus, kurus Pircējs ir ievadījis pie preču pasūtīšanas, kā piemēram, vārds, uzvārds, e-pasts u.c. Pārdevējs nodod personas datus transporta pakalpojumu sniedzējam/iem, lai nodrošinātu preču piegādi. Ja Pircējs ir piekritis saņemt Internetveikala mārketinga paziņojumus, tostarp jaunumus, Pārdevējs laiku pa laikam var sazināties ar Pircēju nosūtot informāciju par Internetveikala pakalpojumiem un piedāvājumiem. Šajā nolūkā Pārdevējs var apstrādāt Pircēja datus: e-pasta adresi, norādīto pierakstoties mārketinga komunikācijai. Pircējs var atteikties no mārketinga paziņojumiem paziņojot par to Pārdevējam uz e-pastu info(et)pharmpro.lv.​

Strīdu izšķiršanas kārtība

Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos un nosacījumos, Pircējs un Pārdevējs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus. Puses visus starp Pārdevēju un Pircēju radušos strīdus risina savstarpējo sarunu vai sarakstes ceļā. ​ Ja strīdu neizdosies atrisinās sarunu vai sarakstes veidā, Puses​ strīdu risinās Latvijas Republikas tiesā, ievērojot LR normatīvos aktus. Strīdus starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā. Pusēm ir tiesības vērsties arī Eiropas Savienības strīdu izšķiršanas iestādēs.
Shopping Cart